Acasa

Imobil fără probleme!

     SC BLOMI ADMINISTRARE IMOBILE SRL asigură, la preţuri avantajoase, servicii profesioniste de administrare a imobilelor (asociaţii de proprietari/locatari, zone rezidenţiale, vile şi apartamente, clădiri de birouri): administrarea tehnică a proprietăţii, administrarea financiar – contabilă, precum şi servicii complementare şi conexe (colectare chirii, transformare în persoană juridică nonprofit, mentenanţă instalații, consiliere juridică şi economică).

     SC BLOMI ADMINISTRARE IMOBILE SRL garantează calitatea şi conformitatea serviciilor şi sumele gestionate, atât prin asigurări profesionale cât şi prin nivelul ridicat de profesionalism şi experienţă al personalului angajat.

     Garanţia calităţii serviciilor oferite este asigurată prin contractul ce se încheie între firmă, reprezentată de directorul general, şi asociaţia de proprietari, prin preşedintele acesteia.

     Prin firma noastră proprietarii de imobile beneficiază de servicii de administrare practicate într-un cadru legal. Serviciile de casierie şi administrare tehnică se asigură de către un angajat al firmei, permanent, pe timpul derulării contractului. Serviciul de contabilitate se asigură prin personal specializat la sediul firmei. Serviciul de mentenanță se asigură cu specialiști angajați ai firmei. Astfel, serviciile oferite au un grad ridicat de siguranță.

     Prin prestaţii de calitate, oferite prompt şi la preţuri avantajoase, dorim să lărgim continuu cercul clienţilor noştri. Totodată, dorim să câştigăm şi să păstrăm încrederea clienţilor noştri, deoarece aceasta reprezintă un capital pe care noi îl apreciem la justa sa valoare.

     Înfiinţată în ianuarie 2007, SC BLOMI ADMINISTRARE IMOBILE SRL şi-a stabilit, încă de la începutul activităţii sale, ca obiectiv principal asigurarea la standarde europene a activităţii de administrare a proprietăţii. SC BLOMI ADMINISTRARE IMOBILE SRL are ca obiect principal de activitate administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

     SC BLOMI ADMINISTRARE IMOBILE SRL, prin conducerea sa, poartă întreaga raspundere faţă de derularea în cele mai bune condiţii a contractului de administrare a imobilului şi faţă de funcţionalitatea şi integritatea elementelor proprietăţii comune, faţă de mijloacele materiale ale asociaţiei de proprietari si de utilizarea în bune condiţii a acestora. Administrarea se face cu personal specializat, angajat al SC BLOMI ADMINISTRARE IMOBILE SRL.

     Experienţa întregului colectiv al firmei în domeniul administrării imobilelor, profesionalismul şi responsabilitatea acestuia în rezolvarea problemelor cu care se confruntă proprietarii de imobile în fiecare zi, ne permit să oferim servicii de înaltă calitate în activitatea pe care o desfaşurăm, pentru cele aprox. 3000 de apartamente administrate.

     Conducerea firmei (director general, director economic si director tehnic) este asigurată de personal cu studii superioare economice şi tehnice, specializaţi în administrarea imobilelor prin cursuri organizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice.

     De asemenea, administratorii de imobile sunt absolvenţi de studii superioare, au absolvit cursuri de perfecţionare a administratorilor de imobile si sunt atestaţi de administraţia locală.