Vile şi apartamente

Această ofertă de servicii se adresează următoarelor categorii de proprietari:

 • investitori care au achiziţionat proprietăţi imobiliare ca plasamente financiare şi care nu doresc să se implice direct în administrarea acestora;
 • persoane care au plecat definitiv în străinătate şi care deţin proprietăţi în ţară;
 • persoane care au moştenit proprietăţi sau cărora li s-au retrocedat proprietăţi şi doresc administrarea acestora;
 • persoane care îşi părăsesc temporar domiciliul şi care, pe perioada cât lipsesc optează pentru o administrare profesionistă a proprietăţii;
 • societăţi comerciale care au în proprietate imobile cu destinaţia de birouri, locuinţe sau spaţii comerciale şi pentru care administrarea directă a acestora este dificilă sau nu face parte din obiectul propriu de activitate;
 • tuturor persoanelor fizice şi juridice care deţin proprietăţi imobiliare şi care doresc administrarea acestora prin servicii specializate;
 • proprietari care ar dori să ofere spre închiriere proprietăţile lor, pe perioade diferite;

SC BLOMI ADMINISTRARE IMOBILE SRL asigură pe bază de contract de administrare următoarele servicii:

 • administrarea documentelor proprietăţii (fotocopii);
 • administrarea contractelor de întreţinere pentru instalaţiile deţinute;
 • asigurarea de personal specializat (instalator, electrician, zidar, zugrav, administrator, contabil, avocat etc.);
  colectarea chiriilor;
 • gestionarea sumelor de bani încasate, efectuarea cheltuielilor necesare si raportarea corespunzătoare;
 • transferuri băneşti în ţară şi în străinătate;
 • verificarea şi plata facturilor (intreţinere, apă, energie electrică, telefon, TV, cablu), a impozitelor, taxelor etc.;
 • asigurarea proprietăţii şi urmărirea încasării despăgubirilor;
 • reprezentarea intereselor proprietarului faţă de terţi (autorităţi publice, societăţi de furnizare a utilităţilor, asociaţii de proprietari etc.);
 • reprezentarea fiscală ;
 • obţinerea de aprobări, modificări contracte utilităţi (telefon, energie electrica) la inchirieri către persoane juridice;
 • administrarea lucrărilor de renovare şi amenajare stabilite de proprietar;
 • vizitarea regulată a proprietăţii;
 • urmărirea comportării în timp a construcţiei, verificarea şi evaluarea stării generale a proprietăţii;
 • sprijin la închirierea proprietăţii;
 • încheierea de procese verbale de predare/preluare a proprietăţii;
 • inspectarea proprietăţii şi a stării acesteia la terminarea contractului de închiriere;
 • servicii suplimentare (curăţenie, menaj, pază etc.);

Valoarea contractelor se stabileşte în funcţie de serviciile contractate.