Alte servicii

La cererea beneficiarului SC BLOMI ADMINISTRARE IMOBILE SRL asigură curăţenia părţii comune şi reparaţii a instalaţiilor comune (electrice şi sanitare) a condominiilor şi a imobilelor avute în administrare, prin personalul propriu şi colaborator.

SC BLOMI ADMINISTRARE IMOBILE SRL se ocupă de întocmirea documentelor şi de efectuarea formalităţilor cerute de lege necesare înfiinţării Asociaţiilor de Proprietari sau transformării Asociaţiilor de Locatari în Asociaţii de Proprietari şi de contractarea furnizorilor de utilităţi pentru imobilele nou construite.

Oferta de servicii ce pot fi contractate şi separat, aferente administrării condominiilor (pentru asociaţii de proprietari şi zone rezidenţiale)

Nr. Crt. Serviciul ofertat Preț*
Administrare tehnică **

10 lei /ap/luna

Administrare financiar-contabilă** 

10 lei /ap/luna

Editare liste de plată**

4 lei/ap /luna

Constituirea asociațiilor de proprietari (fără contractarea furnizorilor şi codul de identificare fiscală)

30 lei/ap

Constituirea asociațiilor de proprietari

50 lei/ap

Casierie **

4 lei/ap/ luna

Citirea contoarelor 

3 lei/ap/luna

** minim 300 lei/lună/condominiu când serviciile sunt contractate separat.